Giv naturen lov!

Dyr og planter uddør hurtigere end nogensinde før. Og i Danmark er vi blandt de dårligste i EU til at passe på naturen. Tænk hvis en lov kunne redde kirkeuglen, hasselmusen, de truede sommerfugle og vilde bier. Det kan en Dansk Naturlov. Skriv under nu!

Har allerede skrevet under.
Nu er det din tur!

Fornavn skal udfyldes
Fornavn skal udfyldes
Feltet skal udfyldes med gyldig email adresse
Telefon nr. skal udfyldes
Betingelserne skal accepteres..

Tak for din underskrift!

HUSK at klikke bekræft i den mail vi netop har sendt. Så er din underskrift gyldig.


Del budskabet

Danmark er et af de lande med mindst EU-beskyttet natur. Og vi mister dyre- og plantearter i et skræmmende tempo. Kirkeuglen og hasselmusen er truede. Det samme er en lang række sommerfugle og vilde bier.

Tænk hvis en lov kunne hjælpe med at stoppe biodiversitetskrisen ... 

Det kan en Dansk Naturlov!

Loven skal sikre mere plads til naturen. Så vi kan få de frodige ådale tilbage – med fuglesang og duften af vilde blomster. Store skove med krogede træer og tæt krat. Levende have med myldrende stenrev og dybe tangskove. En mageløs og fantastisk natur hvor planter, insekter, fugle, fisk og pattedyr kan udfolde livet – og som vi mennesker kan opleve, boltre os og finde ro i.

Med din underskrift er du med til at fortælle landets politikere, at naturen skal have sin egen lov. For en Dansk Naturlov kan være med til at redde de truede dyr og planter og sikre en rig og mangfoldig natur til vores børn og børnebørn.

Skriv under nu!

En Dansk Naturlov

Med en Dansk Naturlov kan vi redde de truede arter og samtidig modarbejde klimakrisen og sikre det rene drikkevand. Vi afleverer din underskrift til Folketinget og den nye regering og opfordrer dem til at lave en Dansk Naturlov, der indeholder:

  • Mål for at gøre 30 procent af Danmarks areal til beskyttet natur - både på land og i havet
  • Planer for hvordan store naturområder genoprettes
  • En redningsplan for Danmarks truede arter.
Skriv under nu!
Tænk hvis venstrejusteret

Dyr og planter uddør i højt tempo

Lige nu uddør dyr og planter hurtigere end nogensinde før i menneskets historie. Så hurtigt går det, at forskerne taler om den sjette masseuddøen. Men hvor dinosaurerne uddøde pga. et meteornedslag, er den nuværende masseuddøen menneskeskabt!

Alene i Danmark er mere end 1.800 arter lige nu i fare for at uddø. Dyr og planter forsvinder, fordi de mangler plads. Vi mennesker fylder for meget, og i generationer har vi forsømt og fortrængt naturen. Danmark er i dag et af verdens mest opdyrkede lande, og kun 10-15 procent af Danmark er beskyttet natur.

Naturens krise - biodiversitetskrisen - er lige så alvorlig og presserende som klimakrisen. Og den kan kun stoppes, hvis vi giver naturen lov til at fylde mere. Lov til at blive rig, stærk, og mangfoldig igen.

Skriv under for en Dansk Naturlov!
Gold mark close

Naturen er en del af klimaløsningen

Vi mennesker er dybt afhængige af naturen. Bier, sommerfugle og andre insekter bestøver vores afgrøder. Træer og planter lagrer CO2 og bremser klimaforandringerne. Og hvis naturområder bliver placeret fornuftigt, kan de både beskytte vores drikkevand mod sprøjtegift og optage vandmasser fra skybrud.

En Dansk Naturlov vil altså være med til at løse biodiversitetskrisen, klimakrisen og sikre drikkevandet. 

Både klima- og biodiversitetskrisen er enorme. De bliver ikke løst med et snuptag, og jo længere vi venter, jo dyrere bliver det. Derfor er det en bunden opgave for Danmarks politikere at sikre, at naturen får mere plads. Helt konkret skal vi have 30 procent natur i Danmark og herunder 10 procent strengt beskyttet natur. Til gavn for de truede dyr og planter, drikkevandet og klimaet.

Skriv under for en Dansk Naturlov!
Grafik
Footer site cream